Inženiertehnisko sistēmu audits un konsultācijas

Veicam profesionālu un detalizētu Jūsu objekta un tajā esošo inženiersistēmu novērtēšanu un auditu.

Sniedzam konsultācijas un piedāvājam energoefektīvus un modernus risinājumus, kas ļaus samazināt ekspluatācijas izmaksas.