Energoefektivitātes risinājumi un pakalpojumi

Nodrošinām:

Inženiersistēmas energoefektivitātes analīzi – priekšlikumus un risinājumus Jūsu objektā esošo inženiersistēmu un iekārtu energoefektivitātes uzlabošanā.

Enerģijas patēriņa monitoringu – enerģijas (apkures, elektrības, ūdens u.c.) izmaksu analīzi, priekšlikumus un risinājumus to samazināšanai.

Energoefektivitātes paaugstināšanu – inovatīvu inženiersistēmu un iekārtu ieviešanu un apsaimniekošanu.

Energopārvaldības sistēmas ieviešanu – piedāvājam energoefektīvu ventilācijas, aukstuma, apkures un elektroapgādes sistēmu pārvaldību un to apsaimniekošanu.